اضافه شدن گزینه سطل زباله

اضافه شدن گزینه سطل زباله

بازگردانی فایل حذف شده در آپلود سنتر

درود

قسمت “سطل زباله” به پنل کاربری اضافه شد. هنگامی که شما فایلی را حذف می کنید ابتدا فایل به سطل زباله انقال داده میشود. سپس از آنجا باید فایل را حذف کنید. هم چنین در صورتی که فایل را اشتباه حذف کردید می توانید آن را بازگردانی کنید. تمامی کاربران آپلودسنتر امکان دسترسی به این قسمت را دارند.

موفق باشید

به این مطلب امتیاز دهید: