افزایش حجم فایل برای آپلود در بسته رایگان

افزایش حجم فایل برای آپلود در بسته رایگان

درود
حجم هر فایل برای آپلود در  حساب کاربری رایگان چهل مگابایت افزایش یافت. هم اکنون حجم هر فایل برای آپلود در حساب کاربری رایگان صد مگابایت می باشد.
موفق باشید

به این مطلب امتیاز دهید:

افزایش حجم فایل برای آپلود در بسته رایگان
میانگین امتیازها 5 درصد امتیازها 100% تعداد امتیازها 1