افزایش دوباره سقف آپلود فایل در اکانت رایگان

افزایش دوباره سقف آپلود فایل در اکانت رایگان

درود

دوباره سقف آپلود فایل برای بسته رایگان افزایش یافت. اکنون سقف آپلود فایل برای هر فایل در اکانت رایگان پنجاه مگابایت می باشد.

موفق باشید

به این مطلب امتیاز دهید:

افزایش دوباره سقف آپلود فایل در اکانت رایگان
میانگین امتیازها 5 درصد امتیازها 100% تعداد امتیازها 1