افزایش مدت نگهداری فایل در بسته رایگان

افزایش مدت نگهداری فایل در بسته رایگان

درود
مدت زمان نگهداری فایل ها در حساب کاربری رایگان افزایش یافت. هم اکنون فایل ها تا ۱۱۰ روز نگهداری میشوند. در صورتی که در این ۱۱۰ روز دانلود نشوند، خود به خود حذف می گردند و امکان بازگردانی آنها وجود ندارد اما در صورتی که دانلود شون، خود به خود ۱۱۰ روز دیگر تمدید میشوند. برای اینکه فایل های شما هیچ وقت حذف نگردند، می توانید یکی از حساب های لینک دانلود مستقیم یا لینک دانلود غیر مستقیم را خریداری کنید.
موفق باشید

به این مطلب امتیاز دهید:

افزایش مدت نگهداری فایل در بسته رایگان
میانگین امتیازها 5 درصد امتیازها 100% تعداد امتیازها 1