دو برابر شدن فضای بسته رایگان

دو برابر شدن فضای بسته رایگان

فضای ابری برای ذخیره سازی فایل

درود
فضای حساب کاربری رایگان دو برابر شد. هم اکنون فضای حساب کاربری رایگان صد مگابایت می باشد که باز هم افزایش می یابد.
موفق باشید

به این مطلب امتیاز دهید:

دو برابر شدن فضای بسته رایگان
میانگین امتیازها 5 درصد امتیازها 100% تعداد امتیازها 1