رفع مشکل شمارنده دانلود فایل ها

رفع مشکل شمارنده دانلود فایل ها

رشمارنده فایل ها

درود

پس از اینکه سرور یک را به سروری جدید انتقال دادیم ، شمارنده دانلود فایل ها از کار افتاد. هم اکنون مشکل شمارنده فایل ها برطرف شده است. هم چنین تعداد دانلود هایی که در این مدت انجام شده است نیز محاسبه شده اند.

برای مشاهده تعداد دانلود فایل ها ، می توانید از قسمت مدیریت فایل ها و صفحه دانلود فایل ها اقدام نمایید.

موفق باشید

به این مطلب امتیاز دهید: