نوروز ۹۴ مبارک!

نوروز ۹۴ مبارک!

نوروز مبارک

سال نو آمد سپاس ای جاودان / جان ما آسوده دار و شادمان

هم خرد افزاری و هم مهر و توان / روز نو ، امیٌد نو بر دل نشان

گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین

نوروز ۹۴ بر تمامی کاربران گرامی فرخنده باد.

با آرزوی سالی خوش و نکو برای تمامی مردم سرویس ذخیره و اشتراک گذاری فایل

به این مطلب امتیاز دهید:

نوروز ۹۴ مبارک!
میانگین امتیازها 5 درصد امتیازها 100% تعداد امتیازها 1