آپلود از لیک در آپلود سنتر

فعال شدن آپلود فایل از لینک برای بسته های لینک دانلود غیر مستقیم

درود بنا به درخواست کاربران ، امکان آپلود از لینک برای تمامی حساب های لینک دانلود غیر مستقیم فراهم شد. به وسیله این قسمت می توانید فایل هایی که لینک دانلود مستقیم دارند ، لینک دانلودشان را در قسمت آپلود از لینک قرار دهید تا آن فایل به حسابتان انتقال یابد. پس دیگر نیازی به […]


خواندن ادامه مطلب