افزایش امکان آپلود هم زمان فایل در اکانت رایگان

افزایش تعداد آپلود فایل در اکانت رایگان

درود امکان آپلود هم زمان فایل در اکانت رایگان از دو عدد به پنج عدد افزایش یافت. موفق باشید


خواندن ادامه مطلب

افزایش امکان آپلود هم زمان فایل در اکانت رایگان

درود قسمت “تعداد آپلود هم زمان فایل” در اکانت رایگان از دو عدد به سه عدد افزایش یافت. هم اکنون می توانید سه فایل به صورت هم زمان آپلود کنید. موفق باشید


خواندن ادامه مطلب