افزایش مدت نگهداری فایل در بسته رایگان

افزایش مدت نگهداری فایل در بسته رایگان

درود
مدت زمان نگهداری فایل در حساب کاربری رایگان ۴ ماه شد. در صورتی که فایل در ۴ ماه دانلود نشود، خود به خود حذف می شود و امکان بازگردانی آن نیز وجود ندارد. در صورتی که می خواهید فایل هایتان حذف نشوند، می توانید از بسته های لینک دانلود غیرمستقیم و لینک دانلود مستقیم استفاده کنید.
موفق باشید

به این مطلب امتیاز دهید: