زیر ساخت به عنوان سرویس IaaS

زیر ساخت به عنوان سرویس IaaS

زیر ساخت به عنوان سرویس IaaS

IaaS مخفف کلمات Infrastructure as a Service به معنی زیرساخت به عنوان یک سرویس می باشد.
IaaS به عنوان یک مدلی از سرویس زیرساخت های رایانه ای برای حمایت از عملیات سازمانی و به عنوان مبنایی برای سیاستهای خدمات سازمانی ارائه می شود و در این مدل به طور معمول زیر ساخت به عنوان سرویس ، به ارائه سیاست های سخت افزاری ، فضاهای ذخیره سازی (storage) ، سرور ها (servers) و مراکز داده (data center) تحت شبکه های کامپیوتری پرداخته می شود که مرتبط با عملکرد و مدیریت تجهیزات مورد ارائه به یک کلاینت است و هزینه های مرتبط با این نگرش برای کلاینت ها معمولا بر اساس استفاده آنها از ابزار هایی که شبکه در اختیارشان گذاشته است محاسبه می شود. البته در بعضی موارد شامل نرم افزار ها نیز میشود. از عبارت IaaS به عنوان HaaS که مخفف کلمات Hardware as a Service می باشد نیز یاد میشود که باز به همان مفهوم است و در اصل فرقی نمی کند.
IaaS شامل ویژگی های دیگری همانند: مدیریت خودکار وضایف پلتفورم های مجازی سازی مرتبط با اینترنت و همچنین به عنوان یکی از سه دسته اصلی خدمات cloud computing شرح داده شده است که در این زمینه به تشریح مفاهیم ( Software as a Service (SaaS و همچنین (PaaS) مخفف کلمات Platform as a Service می پردازد.

+ منبع: انجمن تخصصی فناوری اطلاعات

به این مطلب امتیاز دهید: