سال نو مبارک

سال نو مبارک

سال نو مبارک

سال نو آمد سپاس ای جاودان / جان ما آسوده دار و جاودان

هم خرد افزای و هم مهر و توان / روز نو ، امیٌد نو بر دل نشان

گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین

نوروز ۹۴ بر تمامی مردم به خصوص کاربران گرامی فرخنده باد.

شرکت فناوری اطاعات گیتی هخامنش پاسارگاد

به این مطلب امتیاز دهید: