نوروز 96 مبارک

نوروز ۹۶ مبارک

 

به ایران درود و به ایران درود
به ایین پاک نیاکان. درود
به رفتار نیک و به کردار نیک
به پندار نیک هر انسان درود
به فرهنگ والای زرتشتیان
به رسم و ره پاک انان درود
اتوسا بود افتخار زنان
به ان ناز بانوی دوران درود
به منشور کورش هزار افرین
به کوروش شهنشاه ایران درود
به جاه و جلال خشایار شاه
به ان هیبت شهسواران درود
به فردوسی استاد نظم و ادب
به ان نامدار و سخندان درود
به ارش سیاوش انوشیروان
به ان نامداران فراوان درود
قسم میخورم بر خدای بزرگ
که یزدان بگفته به انان درود
چرا چون بود راهشان راستی
خدا گفته بر راستگویان درود
سال نو و نوروز ایرانی مبارک

به این مطلب امتیاز دهید: