امنیت کلود - امنیت در کلاد - امنیت در رایانش ابری - امنیت در محاسبات ابری - امنیت در cloud computing

آیا شما از کلود به صورت امن استفاده می کنید؟

۵ / ۵ ( ۶ امتیاز ) مدیران اطلاعات و مدیران امنیت اطلاعات باید به نگرانی های بی مورد خود در خصوص امنیت سرویس های ابری (cloud services) پایان دهند و به جای آن ابتکار و انرژی خود را به طراحی رویکرد های کنترل ابر جدیدی که آن ها را قادر می سازند به طور […]


خواندن ادامه مطلب