بسته رایگان - فضای رایگان برای آپلود - آپلود رایگان - آپلود رایگان عکس - سرور ذخیره سازی ابری

افزایش یک گیگابایتی فضای بسته رایگان

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) درود فضای حساب کاربری رایگان یک گیگابایت افزایش یافت. هم اکنون فضای حساب کاربری رایگان پنج گیگابایت می باشد. موفق باشید


خواندن ادامه مطلب

افزایش فضای بسته رایگان

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) درود فضای حساب کاربری رایگان یک گیگابایت افزایش یافت. هم اکنون حجم فضای حساب کاربری رایگان ۴ گیگابایت می باشد. موفق باشید


خواندن ادامه مطلب

افزایش فضای بسته رایگان

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) درود به منظور استفاده بیشتر شما ، فضای حساب کاربری رایگان را به سه گیگابایت افزایش دادیم. این فضا باز هم افزایش می یابد. موفق باشید


خواندن ادامه مطلب

افزایش مدت نگهداری فایل در بسته رایگان

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) درود مدت زمان نگهداری فایل در حساب کاربری رایگان ۴ ماه شد. در صورتی که فایل در ۴ ماه دانلود نشود، خود به خود حذف می شود و امکان بازگردانی آن نیز وجود ندارد. در صورتی که می خواهید فایل هایتان حذف نشوند، می توانید از بسته های […]


خواندن ادامه مطلب

دو برابر شدن فضای بسته رایگان

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) درود با توجه به نیاز برخی کاربران به فضای رایگان برای آپلود فایل ، فضای حساب رایگان را دو برابر کردیم. هم اکنون حجم حساب رایگان دو گیگابایت می باشد. موفق باشید


خواندن ادامه مطلب

فراهم شدن آپلود از لینک برای بقیه بسته ها

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) درود پس از اجرای آزمایشی امکان آپلود فایل از لینک برای برخی از حساب های کاربری ، اینک امکان آپلود فایل از لینک برای همه حساب ها به جز حساب کاربری رایگان فراهم شد. اکنون می توانید فایل ها را بدون دانلود و آپلود به حساب خود انتقال […]


خواندن ادامه مطلب

افزایش مدت نگهداری فایل در بسته رایگان

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) درود مدت زمان نگهداری فایل ها در حساب کاربری رایگان افزایش یافت. هم اکنون فایل ها تا ۱۱۰ روز نگهداری میشوند. در صورتی که در این ۱۱۰ روز دانلود نشوند، خود به خود حذف می گردند و امکان بازگردانی آنها وجود ندارد اما در صورتی که دانلود شون، […]


خواندن ادامه مطلب